Vakanties en vrije dagen

De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen:

 

Studiedag/ alle leerlingen vrij

29 augustus 2016

 

Studiedag/ alle leerlingen vrij

12 september 2016

 

Studiemiddag MB/BB/ leerlingen midden- en bovenbouw havo/vwo vanaf 12.00 uur vrij

15 september 2016

 

Studiedag MB/BB/ leerlingen midden- en bovenbouw havo/vwo vrij

16 september 2016

 

Herfstvakantie                                     

17 t/m 21 oktober 2016

 

Studiedag/ alle leerlingen vrij

23 december 2016

 

Kerstvakantie                                      

26 december 2016 t/m 6 januari 2017

 

Personeelsontbijt en studiedag mavo/ alle mavoleerlingen de hele dag vrij          

9 januari 2017

 

Personeelsontbijt en studiedag onderbouw havo vwo/ alle onderbouw hv-leerlingen de hele dag vrij          

9 januari 2017

 

Personeelsontbijt midden- en bovenbouw havo vwo/  alle midden- en bovenbouwleerlingen hv vrij tot 12.00 uur.

9 januari 2017

 

Voorbereiding open dag/ vanaf 13.00 uur leerlingen vrij

10 februari 2017

 

Voorjaarsvakantie                                

20 t/m 24 februari 2017

 

Studiedag/ alle leerlingen vrij

28 maart 2017

 

Tweede Paasdag                                 

17 april 2017

 

Meivakantie                                         

24 april 2017 t/m 5 mei 2017

 

Hemelvaart                                          

25 en 26 mei 2017

 

Tweede Pinksterdag                            

5 juni 2017 

 

Studiedag/ alle leerlingen vrij

26 juni 2017

 

Personeelsdag/ alle leerlingen vrij

27 juni 2017

 

Afsluiting docententeam/ alle leerlingen vrij

21 juli 2017

 

Zomervakantie                        

24 juli 2017 t/m 5 september 2017

 

2017-2018

De vakantieregeling voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt. De jaaragenda met de overige vrije dagen volgt later.

 

De eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018 is op woensdag 6 september 2017*

 

Herfstvakantie               maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2017

Kerstvakantie                 maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie        maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018

Goede vrijdag                vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag                     maandag 2 april 2018

Meivakantie                    vrijdag 27 april tot en met vrijdag 11 mei 2018

2e Pinksterdag              maandag 21 mei 2018

Zomervakantie             maandag 23 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018

 

Buiten deze vakanties is het niet mogelijk om extra vrije dagen op te nemen en/of op vakantie te gaan. Er zijn twee uitzonderingen: bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige bijzondere omstandigheden.  Zie hiervoor ook:schoolverzuim.

 

* verlofaanvragen voor 6, 7 en/of 8 september 2017 in verband met het Offerfeest worden niet gehonoreerd. Meer informatie hierover leest u in de brief van de gemeente Amsterdam

Parijs1 1314