Aanmeldprocedure leerjaar 1

Procedure voor aanmelding voor het schooljaar 2023-2024

Voor aanmelding bij het MML volgen we de Kernprocedure van de vereniging OSVO. Op de website VO-schoolkeuze 020 vind je alle informatie over aanmelden op scholen in Amsterdam.

Aanmelden voor leerjaar 1 doe je online. De aanmeldperiode loopt van 6 t/m 16 maart.

 

Uitleg bij het digitale VO schoolkeuzeformulier 020

Alle kinderen in groep 8 krijgen dus een VO schoolkeuzeformulier met daarop alle scholen die bij hun advies passen. Je kunt de scholen waar je naartoe wil een voorkeurscijfer geven.

Afhankelijk van je advies zie je de volgende opties op je VO schoolkeuzeformulier:

□ Kiem Montessori 
□ Metis Montessori Lyceum Kunst&Co. of Coderclass
□ Metis Montessori Lyceum Technasium
  • Kies je voor Kunst&Co.? Zet dan het cijfer van jouw voorkeur bij “Metis Montessori Lyceum Kunst&Co. of Coderclass”. Bijvoorbeeld: 1
  • Wil je de Coderclass op je lijst zetten? Dan vul je een cijfer in bij “Metis Montessori Lyceum Kunst&Co. of Coderclass”.
  • Kies je voor het technasium? Dan zet je het cijfer van jouw voorkeur bij “Metis Montessori Lyceum Technasium”.

Wil je beide Metis-opties een voorkeurscijfer geven? Let er dan wel op dat je tot en met 13 scholen doorcijfert, want alleen dan geldt de plaatsingsgarantie van je voorkeurslijst!

Kinderen met een havo-advies kunnen bovendien voor Kiem Montessori kiezen: de vmbo-t/havo-afdeling van het Metis. Let op: op Kiemm zijn er vmbo-t/havo- en havoklassen, maar je kunt er straks alleen vmbo-t-examen doen. Voor havo stroom je na het derde leerjaar door naar het Metis. Kinderen met havo-advies die Kiem Montessori op hun lijst zetten hoeven daarvoor geen 13de keus te maken (of 14de als je de beide Metis-opties er ook op hebt staan): het systeem ziet Kiem Montessori als aparte school.

Na loting en matching met “Metis Montessori Lyceum Technasium” plaatsen wij je vanzelfsprekend in een van de technasiumklassen.

Na loting en matching met “Metis Montessori Lyceum Kunst&Co. of Coderclass” in de eerste ronde garanderen wij een plek binnen het profiel van jouw keuze (Coderclass of Kunst&Co.). Na de bekendmaking van de loting en matching krijgen alle geplaatste leerlingen een inschrijfformulier. Op het uiteindelijke Metis-inschrijfformulier vragen we je jouw keuze tussen Coderclass en Kunst&Co. in te vullen. Na het ondertekenen en inleveren van je Metis-inschrijfformulier kun je je keuze niet meer wijzigen*

Na loting en matching met Kiem Montessori heb je een plek, vanzelfsprekend, op Kiem Montessori. Kiemmleerlingen die eindexamen havo gaan doen stromen na 3 jaar Kiemm door naar de bovenbouw van het Metis.

*(De gedeelde optie Kunst&Co. of Coderclass op de voorkeurslijst lijkt een ingewikkelde constructie, maar dat komt omdat Vereniging OSVO heeft vastgesteld dat de Amsterdamse scholen maar twee profielen op de voorkeurslijst mogen zetten. Als we de drie profielen apart op de voorkeurslijst konden zetten, dan deden we dat natuurlijk!)

Voorrang

Voor het Metis Montessori Lyceum geldt voor het schooljaar 2023-2024 nog een voorrangsregeling voor kinderen afkomstig van een montessoribasisschool. Let op: voorrang betekent niet dat je gegarandeerd geplaatst wordt. Zorg altijd voor een volledige voorkeurslijst!

Twee situaties waarin online aanmelding niet mogelijk is

Ouders/verzorgers die het Metis op 1 hadden, maar hun aanmelding willen terugtrekken; ouders/verzorgers die geen gebruik willen maken van de plaatsingsgarantie, zijn welkom bij het Metis op Maurtiskade 58. U kunt een afspraak maken met de leerlingenadministratie via 020 – 59 79 311

Kinderen van buiten Amsterdam

Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Zij staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers van buitenleerlingen kunnen hun online aanmelding regelen door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl. Dit kan van 6 tot 16 maart 2023. Meer informatie vind je op VO-schoolkeuze 020.

 

Zij-instroom 

Wil je je aanmelden voor een ander leerjaar dan het eerste? Kijk dan op de pagina voor zij-instroom!