Wereldburgerschap

Wereldburgerschap voor toekomstige wereldverbeteraars!

Het vak

De wereld bestaat niet alleen uit Amsterdam of Nederland…er is natuurlijk veel meer! Bij het vak wereldburgerschap (WBS) ga je op een speelse manier aan de slag met het verbreden van je horizon.

Omdat we een UNESCO-school zijn, werken we met de UNESCO-kernwaarden: verantwoordelijkheid, respect, zelfvertrouwen, behulpzaamheid, eerlijkheid, vriendschap, geduld, gerechtigheid, zelfreflectie en leiderschap. Thema’s als mensenrechten, vrede, veiligheid, milieu en duurzaamheid komen ook aan bod.

WBS is een vak in de brugklas en komt als onderdeel van het programma bij andere vakken voor. Ook de projectweken in de onderbouw worden volgegoten met WBS-activiteiten.

Onze school heeft ook schoolbrede projecten (2016-2017) in het kader van wereldburgerschap: een anti-rookcampagne, vier hulpacties voor goede doelen, Koreanistiek van de Asia Club (@AsiaclubMetis op Twitter), studiereizen naar Oeganda en Zuid-Korea!

Wil je weten wat we in Zuid-Korea hebben gedaan? Klik hier!

 

En hier lees je meer over onze ervaring in Oeganda.

 

Het vak wereldburgerschap draagt de schoolfilosofie…Het is voor mensen die niet bang zijn voor de wereld, maar juist in tegendeel: de wereld willen verbeteren!

 

Materiaal

Je hebt geen lesboeken, want we werken digitaal…blogs bijhouden, campagnes voor goede doelen, excursies, sponsorloop, de actualiteit, video’s en kahoots maken, maar ook koken en zingen horen bij het vak!

 

De docenten

Je docenten coachen je om in de brugklas wereldburgers te worden. In onze trappenhuis hangen portretten van wereldburgers die iets goeds voor de samenleving hebben gedaan. Onze docenten willen dat je ook een wereldverbeteraar wordt, zodat we over 20 jaar jouw portret in ons trappenhuis kunnen ophangen!

Het vak wordt gecoördineerd door Tynke Mulder en Ömer Demirözcan.

plastic soup

Project Plastic soep: wat kun je doen om de oceanen schoner te krijgen?