Aanmeldprocedure 2020-2021

De aanmeldperiode voor 2020-2021 is verstreken.

Procedure voor aanmelding voor het schooljaar 2020-2021 (leerjaar 1)

 

Voor aanmelding bij het MML volgen we de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam.

Staat het Metis Montessori Lyceum op nummer 1 van je voorkeurslijst? Dan dienen jullie de voorkeurslijst bij ons op school in te leveren.

 

Jullie zijn welkom op Mauritskade 58 in de periode 2 maart t/m 13 maart 2020 op het leerplein van de onderbouw op de volgende tijden:

Maandag tussen 14.00 - 16.30 uur

Dinsdag tussen 14.00 - 16.30 uur

Woensdag tussen 14.00 - 16.30 uur

Donderdag tussen 14.00 - 16.30 uur

Vrijdag tussen 14.00 - 16.30 uur

 

Let op: aanmelding gebeurt door minimaal één van de ouders/verzorgers, bij voorkeur in aanwezigheid van de betreffende leerling.

 

Het inschrijven duurt ongeveer 10 minuten. Bij drukte kan de wachttijd oplopen tot een half uur. 

 

De aanmelding in drie stappen

Stap 1.    Het vooraf invullen en op school inleveren van het ondertekende aanmeldformulier 2020-2021, ontvangen op de basisschool. NB voor zg. buitenleerlingen is het formulier te vinden op www.voschoolkeuze020.nl

 

Stap 2.     De administratieve afhandeling op school, op het Metis. Het  tonen van de legitimatie (paspoort/ID) van de leerling.

Een medewerker van het Metis controleert de voorkeurslijst en eventuele voorrang en voert deze in het elektronisch loket van de gemeente Amsterdam (ELK).

Ouders ontvangen een print van de correcte lijst en ondertekenen deze voor akkoord. 

Ouders ontvangen een print van het bevestigde aanmeldformulier en ondertekenen deze ook voor akkoord. 

Indien "Metis Montessori Lyceum" een voorkeurscijfer heeft op de lijst, dan dient men hier de keuze tussen Coderclass of Metisprofiel aan te geven. Meer informatie over de profielkeuze op het aanmeldformulier vind je op de pagina VO schoolkeuze op deze website

 

Stap 3.       Op donderdag 2 april informeren wij de leerlingen op basis van de uitslag van de definitieve matching, per e-mail en per post. In de postzending sturen wij de nodige aanmelddocumenten mee: het MML/MSA-inschrijfformulier; de overeenkomst ouderbijdrage en het ICT-protocol. Na een positief bericht over de plaatsing behoort een kennismakingsgesprek tot de mogelijkheden.