Aansprakelijkheid

Het MML kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het beschadigen en/of zoekraken van privé-eigendommen. De ouders wordt aangeraden zelf een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De school vergoedt geen schade die een leerling aan een andere leerling toebrengt. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden. Privé-eigendommen kunnen worden opgeborgen in beschikbare kluisjes. De leerling wordt aangeraden kostbaarheden thuis te laten. Als er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen, dringen wij er bij de leerlingen en de ouder(s)/ verzorger(s) op aan hiervan aangifte te doen bij de politie en de schoolleiding te informeren.

 

zomerweek