Decaan

De decaan is de persoon op school die leerlingen begeleidt bij het maken van een studiekeuze. Eigenlijk zou je het breder moeten stellen: de decaan helpt je te ontdekken wie je bent, waar je talenten liggen en welke kant je op wilt gaan.

Loesje_decaan

In het montessori-onderwijs springen in dit verband drie doelen in het oog: 

  1. Het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid
  2. Het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren.
  3. Het op een verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.

 

Je talenten ontdekken en je ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid, daar helpt je mentor de leerlingen bij vanaf dag 1. Ook de maatschappelijke rol is vanaf de start belangrijk. De decaan stapt in vanaf klas 3, om de leerlingen te begeleiden bij het maken van profielkeuzes.  Ouders vormen hier een belangrijke schakel in als gesprekspartner.