Aanmelden schooljaar 2018-2019

NB voor informatie en aanmelden 2de klas of hoger (zij-instroom): klik hier...

 

Procedure voor aanmelding voor het schooljaar 2018-2019 (leerjaar 1):

 

Voor aanmelding bij het MML volgen we de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam.

 

Er zijn op het MML nog enkele plekken beschikbaar voor reguliere vwo-leerlingen. De Coderclass en technasiumklassen zitten vol. Aanmelden voor de reguliere vwo-klas kan tot uiterlijk dinsdag 29 mei tussen 9.00 en 16.00 uur op werkdagen.

Op 31 mei hoort u per mail of uw kind geplaatst is op het MML.

 

Let op: inschrijving gebeurt door minimaal één van de ouders/verzorgers, bij voorkeur in aanwezigheid van de betreffende leerling en na inlevering van alle hieronder gevraagde documenten die jullie bij voorkeur thuis invullen en ondertekenen.

  

De inschrijving op school:

Voor inschrijving op het Metis hebben we de hieronder genoemde formulieren en documenten nodig. Je kunt deze documenten hieronder downloaden, maar je krijgt ze ook thuisgestuurd bij de plaatsingsbrief die we 5 april naar je opsturen. Om de inschrijving snel en zorgvuldig te laten verlopen, verzoeken wij jullie vriendelijk om de formulieren vooraf in te vullen. Tijdens de inschrijving op school neemt de administratief medewerker de ingevulde formulieren en gegevens ter plaatste met jullie door. 

1

Indien van toepassing: het aangepaste basisschooladvies

2

Inschrijfformulier en akkoordverklaring Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) 2018-2019

Hier downloaden en vooraf invullen

3

Duidelijke KOPIEËN van het geldig identiteitsbewijs van de leerling en van minimaal een van de ouder(s)/verzorger(s) 

4

Overeenkomst ouderbijdrage, bij voorkeur vooraf ondertekend door een van de ouders/verzorgers

Hier downloaden en vooraf ondertekenen

5

ICT-protocol, bij voorkeur vooraf ondertekend door ouders/verzorgers én de leerling

Hier downloaden en vooraf ondertekenen

6

Een pasfoto van de leerling (indien in jullie bezit)

 

website aanmelden plaatje