Aanmelden schooljaar 2018-2019

NB voor informatie en aanmelden 2de klas of hoger (zij-instroom): klik hier...

 

Procedure voor aanmelding voor het schooljaar 2018-2019 (leerjaar 1):

 

Voor aanmelding bij het MML volgen we de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam.

 

Staat het “Metis Montessori Lyceum” of het “Metis Montessori Lyceum innovatieprofiel” op nummer 1 van je voorkeurslijst? Dan bent je van harte welkom de voorkeurslijst bij ons op school in te leveren.

Je kunt samen met minimaal één van je ouders/verzorgers terecht op school in de periode 

van 5 t/m 16 maart 2018 van ma t/m vrij tussen 10.00 - 16.00 uur.  

Het inschrijven duurt ongeveer 15 minuten. Bij drukte is het mogelijk dat jullie even moet wachten: deze wachttijd geldt vooral in de pauzes tussen 10.30 – 11.00 en 13.00 – 13.30 uur.

 

Let op: aanmelding gebeurt door minimaal één van de ouders/verzorgers, bij voorkeur in aanwezigheid van de betreffende leerling en na inlevering van alle hieronder gevraagde documenten die jullie bij voorkeur thuis invullen en ondertekenen.

 

Nog iets belangrijks over de voorkeurslijst:

Op de voorkeurslijst kunnen scholen slechts 2 opties kwijt, terwijl er in Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam meer dan twee opties vermeld staan, te weten regulier, Coderclass en technasium.

Dit hebben we op de voorkeurslijst zo opgelost:

Jouw schoolkeuze

Vermelding op de voorkeurslijst

Coderclass

Metis Montessori Lyceum innovatieprofiel*

Technasium

Metis Montessori Lyceum innovatieprofiel*

Metis, geen speciaal profiel

Metis Montessori Lyceum

 

*Leerlingen die het “Metis Montessori Lyceum innovatieprofiel” op hun voorkeurslijst zetten, kunnen vervolgens op het MSA-inschrijfformulier hun voorkeur voor Coderclass of technasium aangeven.

 

De aanmelding in drie stappen:

       Stap 1.        Het vooraf invullen en op school inleveren van de volgende documenten. Je kunt deze documenten hieronder downloaden. Om de inschrijving snel en zorgvuldig te laten verlopen, verzoeken wij jullie vriendelijk om de formulieren vooraf in te vullen. Tijdens de aanmelding op school neemt de administratief medewerker de ingevulde formulieren en gegevens ter plaatste met jullie door. 

1

Het persoonlijke, door de ouders en basisschool ondertekende aanmeldformulier 2018-2019

Ontvangen op de basisschool.

2

Inschrijfformulier en akkoordverklaring Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) 2018-2019

Hier downloaden en vooraf invullen

3

Duidelijke KOPIEËN van het geldig identiteitsbewijs van de leerling en van minimaal een van de ouder(s)/verzorger(s) 

4

Overeenkomst ouderbijdrage, bij voorkeur vooraf ondertekend door een van de ouders/verzorgers

Hier downloaden en vooraf ondertekenen

5

ICT-protocol, bij voorkeur vooraf ondertekend door ouders/verzorgers én de leerling

Hier downloaden en vooraf ondertekenen

6

Een pasfoto van de leerling (indien in jullie bezit)

 

Stap 2.      De administratief medewerker neemt de voorkeurslijst met jullie door en vraagt jullie deze na controle te ondertekenen. De definitieve voorkeurslijst en eventuele voorrang geeft hij of zij door aan het elektronisch loket van de gemeente Amsterdam (ELK). Ouders ontvangen een print van de definitieve lijst en ondertekenen deze voor akkoord.

 

Stap 3.      De plaatsing. Op donderdag 5 april informeren wij jullie via het opgegeven e-mailadres over de uitslag van de definitieve matching. Na een positief bericht over de plaatsing behoort een kennismakingsgesprek tot de mogelijkheden. 

website aanmelden plaatje