Opening nieuwbouw

20181004 opening nieuwbouw MML technasiumlokalen

“Vanaf de maan gezien zijn wij allen even groot”  

Zo quootte de wethouder Multatuli tijdens de opening van de nieuwbouw. Heel toepasselijk voor een school die er voor álle Amsterdamse kinderen is en die astronaut André Kuipers te gast had om de naar hem vernoemde technasiumlokalen te openen.

20181004 opening nieuwbouw MML klein

Het was een openingsfeest vol lof voor onze missie en vele mooie woorden van dank werden gedeeld. Leerlingen van het Metis hebben hun school vol trots aan de aanwezigen gepresenteerd tijdens een warme bijeenkomst van mensen die hun bijdrage aan het Metis geleverd hebben (of dat nog steeds doen).