Ouderbijdrage

Het MML organiseert veel leerlingenactiviteiten, zoals projecten, cursussen, excursies, evenementen, festivals en feesten. Deze activiteiten binnen en buiten de school zijn gericht op een brede ontwikkeling van de leerlingen. Jammer genoeg neemt de overheid de extra kosten van deze activiteiten niet voor haar rekening. Daarom vragen we van alle ouders  een jaarlijkse ouderbijdrage. 

 

Voor 2020-2021 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage afhankelijk van het leerjaar tussen de 140 en 350 euro. Dit bedrag is samengesteld uit diverse posten zoals gebruik van het kluisje, activiteiten en evenementen, excursies, schoolpas/kopieren. Voor Coderclass en technasium betalen ouders 85 euro extra. De schoolreizen factureren we apart.  

 

Ouderbijdragen zijn in principe vrijwillig. Bij de inschrijving gaan we voor de betaling ervan een schriftelijke overeenkomst aan en jaarlijks ontvangen de ouders een factuur middels een e-mail van Wis Collect met een betalingslink om de wijze van betaling aan te geven. 

Is het voor u moeilijk om de ouderbijdrage in één keer te voldoen? Leg uw problemen voor de eerste uiterlijke betaaltermijn op 1 september voor aan de deelschoolleider en bespreek de mogelijkheden voor een oplossing.

 

Scholierenvergoeding

Ouders met een laag inkomen kunnen via de gemeente in aanmerking komen voor een gratis laptop met internet en/of geld voor de ouderbijdrage. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans

 

Solidariteitsfonds

Er zijn altijd ouders die meer willen betalen dan het bedrag van de ouderbijdrage, met het doel om het MML-onderwijsconcept te realiseren voor alle leerlingen. Wij verzoeken deze ouders om de extra ouderbijdrage over te maken middels een aparte overschrijving naar het rekeningnummer van het MML: NL73ABNA0513410643 t.n.v. St. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam o.v.v. Solidariteitsfonds ouderbijdrage. Ouders die de ouderbijdrage aantoonbaar niet kunnen opbrengen kunnen mogelijk aanspraak maken op de gelden uit het solidariteitsfonds.

 

 

Het complete formulier voor de ouderbijdrage vindt u hier.