Schoolgids 2018-2019

De schoolgids geeft informatie over de belangrijkste praktische zaken in de school. Zaken als lessentabellen, de spelregels  van de school, een toelichting op de ouderbijdrage en nog veel meer zijn hierin overzichtelijk bij elkaar gezet. Mochten er na het lezen van de schoolgids nog vragen zijn, dan is de school  van harte bereid die vragen te beantwoorden. 

 

De schoolgids van schooljaar 2019-2020 verschijnt bij aanvang van het nieuwe schooljaar op deze pagina.

Klik op de omslag om de schoolgids van vorig schooljaar te openen.

schoolgids 2018 2019 tegel website

Erratum schoolgids 2018-2019

Op pagina 26 worden het gymnasium en het vak Latijn genoemd. Deze alinea moet verwijderd. Het MML heeft geen gymnasium meer.

Op pagina 26 staan overgangsnormen voor Latijn, art en drama. Deze moeten verwijderd. De genoemde vakken worden niet meer aangeboden.