Schoolgids 2020-2021

De schoolgids geeft informatie over de belangrijkste praktische zaken in de school. Zaken als lessentabellen, de spelregels  van de school, een toelichting op de ouderbijdrage en nog veel meer zijn hierin overzichtelijk bij elkaar gezet. Mochten er na het lezen van de schoolgids nog vragen zijn, dan is de school  van harte bereid die vragen te beantwoorden. 

 

Klik op de omslag om de schoolgids te openen.

 voorkantje schoolgids 2020 2021

Op pagina 52 volgt binnenkort een wijziging: de vertrouwenscontactpersoon op de locatie Tweede Oosterparkstraat is dit jaar Robin Hooijberg.