Vakanties en vrije dagen

2022-2023

Hieronder volgt de vakantieregeling van 2022-2023 (wordt nog aangevuld met enkele studiedagen)

Studiedag

Alle leerlingen vrij

 

29 augustus 2022

Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Studiedag

Facultatief rooster

 

16 november 2022

Personeelsdag

Alle leerlingen vrij

 

23 december 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Studiedag

Facultatief rooster

 

20 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Studiedag

Facultatief rooster

 

31 maart 2023

Studiedag

Facultatief rooster

 

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

 

Buiten deze vakanties is het niet mogelijk om extra vrije dagen op te nemen en/of op vakantie te gaan. Er zijn twee uitzonderingen: bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige bijzondere omstandigheden. Zie hiervoor ook:schoolverzuim.

NB verlofaanvragen voor de laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie dienen altijd direct vergezeld te gaan van een bewijsstuk. Gedurende de rest van het jaar mogen bewijsstukken indien nodig na een gesprek met de directeur tot drie dagen na het verlof worden ingeleverd.  

Parijs1 1314