Vakken op het MML

 Aardrijkskunde

 Biologie

 Kunstbende

 Duits

 Economie

 Engels

 Frans

 Geschiedenis

 

 Kunst (art)

Maatschappijleer

Maatschappij-

wetenschappen

 Natuurkunde

Nederlands

 Onderzoek en

 Ontwerp

Wiskunde

I&C

Scheikunde

Lichamelijke

opvoeding

 Wereldburgerschap