Aanmelden schooljaar 2017-2018

Voor informatie en aanmelden 2de klas of hoger (zij-instroom): klik hier...

 

Procedure voor aanmelding voor het schooljaar 2017-2018 (brugklas):

 

Voor aanmelding bij het MML volgen we de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam.

De eerste en tweede ronde van de matching zijn verstreken. Alle leerlingen die op het Metis geplaatst hebben van ons een plaatsingsbrief ontvangen waarin wij de nieuwe leerling van harte welkom heten en uitnodigen voor de kennismakingsdag op 21 juni.

 

Ronde 3: aangepast basisschooladvies

Indien de basisschool naar aanleiding van de score van cito-eindtoets besluit in overleg met de ouders / verzorgers het advies aan te passen dan dient de leerling zijn aanmelding bij de school waar hij of zij geplaatst is in te trekken. De leerling krijgt dan een nieuw aanmeldingsformulier met de beschikbare scholen op zijn of haar niveau. Met deze nieuwe voorkeurslijst kan de leerling zich maandag 29 en dinsdag 30 mei aanmelden bij de nieuwe school van voorkeur. Dit kan ook dezelfde school zijn als waar de leerling al geplaatst is indien daar voldoende plaatsen beschikbaar zijn op het gewenste niveau.

 

Heeft het Metis de eerste voorkeur? Dan bent u welkom van harte welkom op de hieronder genoemde locaties en met de hieronder genoemde ingevulde documenten plus de nieuwe voorkeurslijst. Deze wordt door een van de medewerkers van onze leerlingenadministratie ingevoerd in het systeem van OSVO.

 

Op donderdag 1 juni is de uitslag bekend en krijgt u bericht van ons over de plaatsing.

 

Let op:

Leerlingen met een basisschooladvies vmbo-t, vmbo-t/havo melden zich aan op de

mavo/havo-locatie op het adres Tweede Oosterparkstraat 33.

 

 

Leerlingen met een basisschooladvies havo, havo/vwo of vwo melden zich aan op de

havo/vwo-locatie op het adres Mauritskade 58:

 

       -      op de tijden zoals hierboven vermeld;

       -      door minimaal één van de ouders/verzorgers en

       -      na inlevering van alle hieronder gevraagde documenten.

 

Tijdens de aanmelding op school neemt de administratief medewerker de ingevulde formulieren en gegevens ter plaatste met u door.

 

1

Inschrijfformulier Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) 2017-2018

en akkoordverklaring

Bij voorkeur hier downloaden en vooraf invullen.

 

2

Overeenkomst ouderbijdrage

Bij voorkeur hier downloaden en vooraf invullen

met desgewenst het machtigingsformulier ouderbijdrage

3

Een duidelijke KOPIE van een geldig identiteitsbewijs van de leerling en van minimaal een van de ouder(s)/verzorger(s)

 

4

ICT-protocol

Bij voorkeur hier downloaden en vooraf invullen.

 

5

Document basisschooladvies

Ontvangen op de basisschool.