Over Ons

Het Metis Montessori Lyceum (MML/Metis) is een jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost en onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).  Op deze school werken docenten die meer willen dan alleen hun kennis overdragen; ze willen hun enthousiasme op jou overdragen. Dat betekent niet dat je elk vak ’leuk’ moet vinden, maar het betekent wel dat je wordt aangesproken op je eigen niveau en op je eigen interesses. Als die samenkomen, kun je meer dan je eerst voor mogelijk had gehouden.

In het kort komt het onderwijsconcept neer op de volgende drie punten:

1

1. Wereldburgerschap

Dit voert door de hele school heen. Het MML is een UNESCO-school. Wereldburgerschap is een apart vak in de onderbouw, maar het komt ook terug in andere lessen en projecten. Tijdens deze lessen leer je verder om je heen te kijken dan je eigen wereldje: het verbreedt daadwerkelijk je blikveld.

2. Montessori

Metis ontwikkelt haar eigen montessoriwerkwijze van de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs, net als binnen- en buitenschools leren (denk aan gastlessen en excursies, of het volgen van workshops op de Vrije Universiteit of Universiteit van Amsterdam). 

Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking ’help mij het zelf te doen’ (een uitspraak van Maria Montessori). Dat motto kom je op het MML ook heel vaak tegen.

2
3

3. Innovatief leren

Last but not least is Metis ook een digitale school. Alle leerlingen  werken met hun eigen laptop. Alle reguliere vakken (zoals Engels, wiskunde of aardrijkskunde) werken hiermee, maar ook de schooleigen vakken zoals Informatie & Communicatie (I&C) of Onderzoek & Ontwerp zijn op digitale leest geschoeid. 

Wij denken dat je in de toekomst over meer dan goede digitale vaardigheden moet beschikken om verder te komen in de maatschappij, dus vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend dat je hier op school ruime ervaring mee opdoet. Voor de echte informaticafanaten is er de speciale Coderclass. Hierin ligt de lat nog een stukje hoger en krijgen leerlingen alle vrijheid om met programmeren (en meer!) aan de slag te gaan.

De sfeer op school is gemoedelijk: de school is overzichtelijk, iedereen kent elkaar en dat maakt het heel veilig. Leerlingen krijgen volop de kans en worden gestimuleerd zich te ontwikkelen; door de aandacht (van mentor en vakdocenten) voor de leerlingen en de goede communicatie tussen de leerlingen, docenten/mentoren en ouders bereiken we veel. Op Metis overtref je jezelf!

Historie

Het Metis bestaat in 2023 alweer 15 jaar! In schooljaar 2008/2009 begon de school als Cosmicus Montessori Lyceum (CML) met 65 havo/vwo leerlingen in een noodgebouw op Polderweg 1. Het CML ontstond uit een samenwerking tussen de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) en Stichting Cosmicus. Hüseyin Asma werd directeur.  

MSA en Cosmicus vonden elkaar in de thema’s, urban education, diversiteit, maatschappelijke participatie en kansengelijkheid. De Amsterdamse droom waar te maken om een school te zijn voor álle Amsterdammers, ongeacht culturele of economische achtergrond.  

In 2012 kwam een deel van de leerlingen en medewerkers van het opgeheven Amstellyceum onder de vleugels van het Metis. Verhuizingen naar de Van Ostadestraat en Voormalige Stadstimmertuin volgden. Een deel had al tijdelijk in het gebouw van Oostpoort les gekregen. Na renovatie is onze nomadenschool in de huidige ‘oudbouw’ op Mauritskade 58 getrokken, waaraan nog een fantastische aanbouw, ‘de nieuwbouw’ gebouwd is. Het interieur helemaal volgens onze wensen, ontworpen door Atelier Pro. 

De mavo-afdeling Kiem Montessori startte in 2016 in de dependance op Tweede Oosterparkstraat 33. Ook daar groeien we het gebouw uit, dus een verhuizing zit eraan te komen.  

Bij het tienjarig bestaan van de school is een boekje gepubliceerd “Metis Montessori Lyceum” De eerste tien jaren van een school, haar omgeving, haar voorgangers. Een geschiedenis”. Auteur: Frank Lucas. Het is beschikbaar via het directiesecretariaat.