FAQ

Frequently Asked Questions.
Veelgestelde vragen dus.

Direct naar: ProfielenAanmeldenVakkenLessenOrganisatieZorgEn dan nog dit

Profielen


Kies je meteen je profiel of pas later?
Ja, op je VO-schoolkeuzelijst zie je straks de verschillende profielen staan: “Technasium” en “Kunst&Co. of Coderclass”.  Klik hier voor meer informatie over de profielen van het Metis op de VO-schoolkeuzelijst.

Moet je op het Metis een profiel kiezen?
Ja, alle leerlingen hebben hebben de reguliere vakken en daar bovenop een aantal uur het gekozen profielvak: Technasium, Kunst&Co. of Coderclass.

Hoe zit precies met je keuze tussen de profielen?
Bij inschrijving kies je één van de drie profielen. Je kunt op de website de filmpjes vinden van de verschillende profielen. En kom naar de open dag! Kijk goed wat elk profiel inhoudt en maak dan je keuze.
Voor technasium moet je creatief en vindingrijk zijn. Je moet onderzoek doen en willen samenwerken. Een beetje handig zijn is ook wel fijn.
Voor de Coderclass moet je een beetje computergek zijn en dus geïnteresseerd in programmeren en coderen. Doorzettingsvermogen heb je absoluut nodig in de Coderclass.
Bij Kunst&Co. ben je altijd creatief bezig. Je moet willen bedenken, voelen, ontwerpen en maken.

Kun je na plaatsing nog veranderen van profiel?
Je kunt in principe niet wisselen van profiel. We helpen je door te zetten! Voor een wissel moet er wel een hele goede reden zijn en er moet plek zijn bij het andere profiel.

Welk advies moet je hebben?
Voor alle profielen geldt dat je je er met havo-, havo/vwo- en vwo-advies voor kunt aanmelden. Van alledrie de profielen hebben we een havo/vwo- en een vwo-groep.

Kun je ook twee profielen kiezen?
Helaas, dat kan niet. Maar, als je in de Coderclass zit kun je alsnog in de M-uren kiezen voor bijvoorbeeld zang of toneelspelen. En als je Kunst&Co. doet kun je in een M-uur bijvoorbeeld een technasiumvaardigheid zoals solderen kiezen. Kunst&Co. en technasiumleerlingen krijgen ook informatica (I&C) met een onderdeel programmeren als vak.

Twijfel?
Als je erg twijfelt tussen de profielen, kom naar de open dagen! We staan allemaal klaar om uitleg te geven over de verschillen en met jou te bespreken wat bij je past. Er zijn ook proeflessen: masterclasses. Na de kerstvakantie kun je je aanmelden. Er is beperkt plek.

Hoe is de verdeling jongens/meisjes?
In alle profielen zitten meisjes en jongens. In de Coderclass wat meer jongens en bij Kunst&Co. meer meisjes. Alle andere lessen heb je met je eigen klas en die is zoveel mogelijk gemengd met Coderclassers, technasium- en Kunst&Co.-leerlingen. Over het algemeen hebben we iets meer jongens dan meisjes op school.

Aanmelden


Hoe meld ik me aan voor het Metis?
De aanmeldingsprocedure is in Amsterdam centraal geregeld.  Op https://www.voschoolkeuze020.nl/ lees je er alles over. Je basisschool kan je er ook meer over vertellen.

Is het noodzakelijk dat je van een montessoribasisschool komt?
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. De afgelopen jaren kwam ongeveer 60% van de nieuwe leerlingen van een montessoribasisschool. We werken op het Metis met een planner en we noteren geen huiswerk dus het is wel handig als je al een beetje je werk kunt plannen. Maar heel veel groep 8’ers werken nu ook al met een weektaak, dat is ook plannen. En we zijn een school: we zijn er om kinderen dingen te leren!

Krijgen kinderen voorrang die zelf van een montessoribasisschool komen?
Tot vorig jaar gold in Amsterdam een voorrangsregeling, maar die is met ingang van 2023-2024 afgeschaft. In de nieuwe kernprocedure is er geen voorrang meer, dus het antwoord is: nee.

Hoe groot is de kans dat ik word geplaatst ?
Je geluk zit hem helemaal in je lotnummer en iedereen heeft evenveel kans. Je maakt je lijst helemaal naar jouw wens en de loting bepaalt straks welke school het wordt.

Hoe zit dat nou? Mag je 2x aanmelden?
Je kunt Metis 2x op je voorkeurslijst zetten. Je kunt het Technasium een voorkeurscijfer geven en als je wil ook het profiel Kunst&Co./Coderclass. Je moet dan wel een extra school toevoegen aan je voorkeurslijst. Als de loting uitwijst dat je een plek op het Technasium hebt, dan kom je dus in het Technasiumprofiel. Als je gematcht wordt met “Kunst&Co. of Coderclass”, dan geef je op het MML-inschrijfformulier aan welk profiel het wordt. Dit formulier krijg je toegestuurd, z.s.m. na de bekendmaking van de loting op woensdag 17 april.

(Dit lijkt een vreemde constructie, maar dat komt omdat Vereniging OSVO de Amsterdamse scholen maar twee mogelijkheden op de voorkeurslijst geeft. Als we de drie profielen apart op de voorkeurslijst konden zetten, deden we dat natuurlijk!) Deze informatie over aanmelden op het Metis vind je ook op onze website: aanmeldprocedure leerjaar 1

Wat als een profiel vol is?
Als een profiel vol is kun je daar dus niet gematcht worden en zal er gekeken worden naar de volgende school op je lijst. De loting & matching werkt met een reservelijst dus als er door omstandigheden een plekje vrijkomt kunnen we je bellen. Maar dat gebeurt maar heel weinig.

Vakken


Kun je ook Grieks en Latijn doen en heeft het Metis TTO?
Op het Metis is geen gymnasium en we geven geen tweetalig onderwijs.

Krijg je als niet-Coderclassleerling ook programmeren?
Alle brugklassers krijgen een uur I&C per week  (‘informatie en communicatie’), een onderdeel daarvan is programmeren. Ook krijgen alle onderbouwleerlingen Kunst en beeldende vorming: KUBV. En natuurlijk een blokuur gym.

Wat voor vakken heb je allemaal in het eerste leerjaar?
Iedere school heeft een Schoolgids waarin je een lessentabel kunt vinden. De onze vind je op de website op de pagina Schoolgids.
We geven geen Spaans als vak, ook een veelgestelde vraag.
Muziek is geen apart vak maar er wordt wel muziek gemaakt op het Metis. Er zijn verschillende momenten om samen te spelen en er is een schoolband.

Wat is het vak wereldburgerschap?
Bij dat vak kijken we hoe de wereld om ons heen is en wie het daarbij voor het zeggen heeft en wat jij als wereldburger daarvan vindt. We vinden het belangrijk dat we naar elkaar en naar de wereld omkijken. Een opdracht is bijvoorbeeld dat jij uitzoekt wie jij nu een echte wereldburger vindt en waarom. Welke karaktereigenschappen heeft deze persoon? Een andere opdracht is om met een klasgenoot in gesprek te gaan om te kijken waarin jullie gelijk zijn en waarin jullie verschillen. Daarnaast gaan jullie samen koken en samen eten. Supergezellig en je leert er veel van over de ander. En we voeren veel verschillende acties bijvoorbeeld afval opruimen in het Oosterpark maar ook een sponsorloop voor waterputten in Afrika.

Wat zijn M-uren?
De M-uren zijn uren waarin je zelf kunt kiezen wat je wil doen. Iedere dag is er een M-uur. Alle onderbouwleerlingen kiezen een M-uur dus je zit tijdens een M-uur samen met leerlingen van andere klassen en andere leerjaren. Zo leer je steeds meer leerlingen kennen. In de M-uren is er ruimte voor begeleiding voor een vak of voor verdieping maar ook voor extra’s. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit schaken, mindfulness, yoga maar ook voor journalistiek en bijvoorbeeld Engelse geschiedenis. Het aanbod verschilt per periode en verandert steeds.

Lessen


Is montessorionderwijs voor iedereen geschikt?
Dat is best een beetje een lastige vraag. In principe wel, maar het is wel handig als je je werk een beetje kunt plannen en goed aan het werk kunt zijn in groepjes. We geven niet veel huiswerk op maar het kan zijn dat je nog niet alles af hebt. Dan moet je wel zelf aan het werk gaan thuis. Dus je moet weten wat er van je verwacht wordt en wat er nog niet af is. En je moet het ook gaan doen dan. Als je het veel makkelijker vindt als een leraar precies zegt wat je moet doen en hoe, is een montessorischool misschien niet de allerbeste keus.

We gaan er natuurlijk niet vanuit dat iedereen al meteen goed kan plannen. We zijn een school dus dat leren we je. In het 1e jaar maakt de coach ook heel vaak samen met de klas een planning. En de leraren zullen je ook een beetje helpen met goede tips en het noemen van deadlines. En als het een keertje mis gaat en je iets niet op tijd af hebt of niet hebt geleerd is dat ook niet zo erg. Daar leer je ook weer van. We gaan in gesprek, kijken waardoor het probleem is ontstaan en lossen het met elkaar op. De volgende keer gaat het dan vast beter.

Hoelang duurt een les?
De lessen duren 50 minuten en soms zijn er ‘blokuren’, dan heb je 2 x 50 minuten les. Een lesdag duurt gemiddeld tot ongeveer 15.00 uur, maar dat wisselt per dag, afhankelijk van je rooster.

Hoe ziet een les er ongeveer uit?
Een les begint met een planning op het bord en de uitleg van de docent. Dat is meestal ongeveer 15 minuten. Daarna kun je in je stamgroepje aan het werk. Als je iets niet snapt overleg je eerst even met je groepje. Als je er dan nog niet uitkomt, kun je de docent vragen het uit te leggen.

Is er echt iedere ochtend leeskwartier?
Ja! Alle leerlingen op het Metis – ook de hoogste klassen- lezen iedere ochtend een kwartier. Je neemt zelf een leuk of spannend boek mee, mag ook een e-reader zijn. Wel graag een Nederlands boek.

Wat is een stamgroepje?
We werken veel samen in de les. Je zit met 4 leerlingen in een stamgroepje. Daarin zijn ook taken: bijvoorbeeld voorzitter, geluidsbewaker, materiaalbewaarder. Ook opdrachten worden vaak in groepjes gemaakt.

Is er klassikaal les?
De uitleg is meestal wel klassikaal, maar daarna werkt iedereen voor zichzelf of met zijn groepje. De docent loopt dan door het lokaal.  Je kunt ook na overleg met je docent op een leerplein werken. Bijvoorbeeld tijdens de les als je apart met je groepje iets wil doen of na school om werk af te maken.

Is er veel huiswerk? Wat is een Pl&er?
We hebben in het 1e jaar niet zoveel huiswerk. We werken met een Pl&r. Een planner waarin alles staat wat je in een lesperiode moet doen. Je werkt eraan in de les en als je nog tijd nodig hebt werk je thuis verder. Als je goed in de les werkt heb je dus niet veel huiswerk. Voor een toets moet je natuurlijk wel (thuis) leren.
Je hebt elke dag je laptop mee. Hoeveel je hem gebruikt ligt een beetje aan je eigen smaak. Je krijgt ook boeken.

Is er een huiswerkklas?
We noemen het geen huiswerkklas, maar je kunt je wel aanmelden voor de activiteiten van de Metisacademie: “Blokken na de bel” of voor de zaterdagschool. Daar is ook bijles. Als je na schooltijd nog op school huiswerk wilt maken kan dat tot 17.00 uur op de leerpleinen.

Organisatie


Hoeveel leerlingen heeft het Metis?
Het Metis telt rond de duizend havo/vwo-leerlingen, opgedeeld in een onder- en  bovenbouw, dus de sfeer is kleinschalig.

Hoe ziet mijn klas eruit?
Onze klassen zijn best groot, zo’n 28 leerlingen per klas. We hebben 6 brugklassen waarvan er 3 voor vwo zijn en 3 voor havo/ vwo. We hebben hele fijne grote en lichte lokalen dus je hoeft niet op elkaar gepropt te zitten.

Kom je ook met leerlingen uit de andere profielen in aanraking?
In je klas zitten kinderen uit alle profielen. De ‘gewone’ vakken heb je met je klas en de profielvakken met je profielklas. Tijdens de M-uren zit je soms met leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 bij elkaar, afhankelijk van de les die je kiest.

Hoeveel jaar duurt de brugklas?
We hebben een tweejarige havo/vwo brugklas. Met een vwo-advies start je start meteen in een vwo-klas.

Hebben jullie een 2de gebouw en zo ja, waar?
Havo en vwo zit op Mauritskade 58.  Vmbo-t/havo (Kiem Montessori) op Tweede Oosterparkstraat 33.
Voor info over Kiem: www.kiemmontessori.nl

Zijn jullie een iPad-school of gebruiken jullie een laptop?
Je krijgt boeken en iedere leerling neemt een eigen laptop mee! Bij voorkeur geen iPad of Chromebook. Informatie over Bring Your Own Device en over de juiste laptop vind je op onze website: Bring your own device

Is het Metis veilig en is er een goede sfeer?
Absoluut! In harde cijfers is dat terug te zien op de landelijke vergelijkingswebsite Scholen op de Kaart. Het Metis scoort goed op sfeer en veiligheid.

Waarom heet het eigenlijk het Metis?
Leuke vraag! Het antwoord vind je hier.

Bieden jullie in de bovenbouw alle profielen aan?
Ja, Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij. Je kunt ook Kunst, Technasium en informatica als eindexamenvak kiezen.

Is er ook versnelling mogelijk voor leerlingen die een onderwerp sneller leren?
Aan de hand van je Pl&r kun je altijd vooruit werken. Verdiepen is mogelijk in de M-uren. Een enkele leerling doet versneld vwo (dus in 5 jaar i.p.v. 6), daar leent het montessorionderwijs zich goed voor.

Wat is een coach?
Iedere klas heeft twee coaches. Deze coaches zijn een beetje de vader en de moeder van de klas. Ze maken je de eerste tijd wegwijs op school en als er iets is kun je bij hen terecht. Zij helpen de klas bij het plannen van het werk en van de toetsen. Ze zullen af en toe een praatje met je maken om te kijken hoe het met je gaat, en dan niet alleen of het schoolwerk goed gaat. We willen ook graag dat je goed in je vel zit, vrienden maakt en graag naar school komt. Ook zijn zij er voor de leuke dingen: klassenuitje, sinterklaasviering of een andere gezellige bijeenkomst.

Zijn jullie streng?
Nee, we zijn niet echt een strenge school. Natuurlijk zal de ene docent iets strenger zijn dan de andere. We gaan er op het Metis vanuit dat leerlingen elkaar niet storen en dat er respect naar elkaar toe is. We horen van onze leerlingen dat ze het fijn vinden op school en dat ze zich veilig voelen. Als het toch een keer misloopt, gaan we met elkaar in gesprek en proberen we uit te zoeken wat er gebeurd is en waarom. Een goed gesprek lost vaak de problemen al op.

Zorg


Is er ook aandacht voor dyslexie?
Voor kinderen met dyslexie bieden we basiszorg. Dyslexie is op het Metis dus geen specialisme, maar we hebben er wel ervaring mee.

Hebben jullie een anti-pestbeleid?
Wereldburgerschap gaat over respectvol met elkaar omgaan, dus hier is volop aandacht voor. Wordt er toch gepest? We gaan altijd meteen met elkaar in gesprek. We hebben meerdere anti-pestcoördinatoren (zoals dat nu eenmaal heet) die getraind zijn in de methode No-Blame.

Hebben jullie extra begeleiding als school niet goed niet lukt?
Als het niet meteen wil lukken zal je coach eerst met je in gesprek gaan om te kijken waarom het niet zo lekker gaat. Soms is een gesprekje al genoeg. Ook kan je coach met je afspreken een paar keer vaker met je af te spreken of je te helpen met je Pl&er bijvoorbeeld. Als het echt niet lukt, gaan we met de collega’s van het zorgteam kijken wat jij nodig hebt en hoe we dat kunnen aanpakken. Zo proberen we leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, of juist wat extra uitdaging, te helpen. Zorg op het Metis is er wel altijd op gericht dat je na enige tijd zelf weer verder kunt.

En dan nog dit


Wat is er te doen tijdens de pauze?
Leerlingen gaan in de pauze naar buiten of zitten binnen in de kantine of op de leerpleinen. Er zijn bordspellen en een voetbaltafel. We hebben een skatebaan, een gezellig schoolplein en het Oosterpark!

Zijn er toetsweken?
Ja, maar pas in leerjaar 3 krijg je te maken met een eerste toetsweek. Er zijn dan geen lessen.

Zijn er buitenschoolse activiteiten?
De meeste activiteiten zijn onder schooltijd, tijdens de les of in een M-uur. Na school en op zaterdag is er ook altijd wel wat te doen op school.

Noemen de leraren de leerlingen bij hun voor- of achternaam?
Bij de voornaam!  Andersom ook trouwens: de meeste docenten spreken we aan met de voornaam, maar meneer, mevrouw, juf of meester zeggen is ook goed.

Hebben jullie een (gezonde) kantine?
We hebben zowel gezonde dingen als ongezonde dingen in de kantine. We vinden het belangrijk dat je een goede keuze leert maken hierin. Wel zijn er natuurlijk meer gezonde dingen dan ongezonde dingen. Wij vinden de linzensoep en de Turkse pizza erg lekker!

Mag er gerookt worden op het schoolplein?
Het Metis is een rookvrije school en heeft een rookvrij schoolterrein.

Is er een telefoonverbod?
Het Metis is een telefoonvrije school. “Thuis of in de kluis” is het credo, maar je mag je telefoon ook in je tas laten. Zichtbare telefoons worden ingenomen en zijn om 16.30 uur weer op te halen.

Is er kamp en ga je ook naar het buitenland met school?
Vrij snel na de start van het eerste schooljaar ga je op kamp naar Texel. Vanaf leerjaar 2 komen daar de buitenlandse reizen bij: drielandenpunt bij Aken; Rome; Parijs, Valencia; Liverpool, Berlijn; we maken de mooiste reizen! De bestemmingen wisselen per jaar.

Hoe is de begeleiding verder op het Metis?
Leerlingen die problemen hebben met het volgen van de lessen proberen we natuurlijk te helpen. Dat kan zijn dat je wat extra begeleiding nodig hebt bij een vak of bij de planning. Dan kan je coach helpen of iemand van de zorg. Maar het kan ook zijn dat er andere dingen zijn of dat je in het schoolwerk niet genoeg uitdaging vindt. Dan kan er b.v. hulp volgen van de talentgroep. Onze hulp is er wel altijd op gericht dat je het zelf leert te doen en is dus altijd in principe voor maximaal een aantal weken.

Doen jullie aan vieringen?
Het Metis is een “Algemeen bijzondere school” en er zijn dus geen religieuze vieringen. De feestdagen hebben een speels karakter. Sinterklaas; Kerst; Ramadan; we maken er met zijn allen iets gezelligs van.