Zij-instroom

Ben je op zoek naar een nieuwe school of wil je midden in een schooljaar van school wisselen? Dan spreken we van zij-instroom.

Op het Metis willen we dat elke leerling op de juiste plek zit om een diploma te kunnen halen. Als een leerling tussentijds vertrekt komt zijn plek beschikbaar voor doorstroom, opstroom en afstroom van leerlingen binnen onze eigen afdelingen havo, vwo en Kiem Montessori. Zij-instroom is daardoor helaas niet mogelijk.

Wel weten we dat er plek is voor zij-instromers op onze zusterscholen Montessori Lyceum Oostpoort en Montessori Lyceum Terra Nova!