Schoolregels

Metis is een middelgrote, veilige school waar leerlingen en medewerkers zich prettig voelen en respect hebben voor elkaar. We hebben schoolregels om duidelijkheid te bieden in de omgang met medeleerlingen, medewerkers, bezoekers, het gebouw en de omgeving.

De schoolregels zijn uitgewerkt voor verschillende gebieden: zo is er een afwezigheidsprotocol, een anti-pestprotocol, ICT-protocol, leerlingenstatuut, klachtenregeling en nog veel meer vastgelegd, ook in de schoolgids. Feitelijk zijn echter alle regels samen te vatten in de onderstaande gouden regels:

  • Je bent op school om met en van elkaar te leren. 
  • Je hebt respect voor anderen, voor ieders eigendommen en je omgeving.  
  • Je bewaakt je eigen grenzen en respecteert die van een ander.  
  • Je streeft naar duurzaamheid en een gezonde levensstijl.  

Een uitwerking van deze regels voor de gehele schoolorganisatie staat beschreven in het document Schoolregels 2024-2025.