Special Class

Leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben specifieke onderwijsbehoeften. In reguliere klassen worden zij vaak overvraagd: grote klassen, grote school, wisselende lokalen, wisselende leerkrachten, drukke pauzes, etc. Bovendien wordt in het voortgezet onderwijs een groot beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en zelfstudie, terwijl leerlingen met autisme juist moeite hebben met plannen/organiseren en met samengestelde opdrachten waarbij veel inlevingsvermogen verwacht wordt. Met wat extra begeleiding en mogelijkheden komen deze kinderen gelukkig wel vaak in hun kracht.

Op het Metis Montessori Lyceum bieden wij leerlingen met ASS daarom de mogelijkheid om havo/vwo te volgen op een reguliere school. Hiervoor hebben wij de ”Special clASS“ opgericht. In de eerste twee jaar hebben Special Class-leerlingen les in een eigen lokaal. Dit lokaal is gestructureerd, prikkelarm en bestaat uit maximaal 13 leerlingen. De leerkrachten, Special Class begeleiders en onze SJSO’er werken nauw met elkaar samen om een fijne leerervaring te creëren.

In de eerste twee jaar leren de kinderen steeds meer om op eigen benen te staan. Ze hebben rustig de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. In de derde klas stromen ze uit naar de reguliere klassen. Dit betekent niet dat ze geen ondersteuning meer krijgen. Zolang het nodig en gewenst is, staat er iemand van de Special Class voor ze klaar.

Welke kinderen kunnen zich aanmelden voor de Special Class?

De intake criteria zijn:

 • De diagnose autisme
 • Havo/vwo-niveau
 • In staat tot zelfreflectie en verbaliteit
 • In staat tot zelfsturing
 • Motivatie om te leren
 • Leeftijd van minimaal 12 jaar.

Ik wil mijn kind/een leerling aanmelden. Hoe nu verder?

Wij hebben een uitgebreide intakeprocedure, dus zorg dat je zo vroeg mogelijk contact met ons opneemt. Wij starten in september met de intakes. Na de adviesgesprekken met de basisschool heeft men tot 31 januari om het basisschooladvies in te voeren in het elektronisch leerlingenloket van de gemeente Amsterdam (ELK). Enkel leerlingen die het advies “tussenvoorziening, special class” hebben gekregen van de basisschool komen in aanmerking voor een plek in de special class. Na 17 februari nemen wij geen aanmeldingen meer aan. De special class volgt het tijdpad van ELK. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.elkadam.info.

De intakeprocedure bestaat uit:

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouders.
 • Kennismaking met leerling.
 • Observatie leerling op basisschool.
 • Gesprek met leerkracht.
 • Opvragen van relevante verslaglegging.

Na de aanmelding besluit ons team of de special class geschikt is voor de leerling. Tussen 17 februari en 21 maart wordt deze beslissing bekend gemaakt. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en ieder jaar hebben we meer aanmeldingen dan plekken. We kunnen niemand van een plek garanderen en adviseren daarom ook streng om andere opties voor scholen achter de hand te hebben.

Het tijdpad dat wij voor de aanmeldprocedure hanteren is:

 • Start schooljaar tot 16 februari: start intakes en doorlopen van de stappen van de intakeprocedure
 • 17 februari deadline basisschool om in ELK aan te melden voor tussenvoorziening Special class
 • Tussen 17 februari en 21 maart: besluitvorming plaatsing special class
 • 21 maart: deadline bekendmaking plaatsing special class.

Contactgegevens

e-mail special class of telefoon.