Zorg en begeleiding

De mentoren/coaches

Op het Metis heeft elke leerling een coach. De coaches vormen de spil van de begeleiding, omdat ze ver­antwoordelijk zijn voor de basis­zorg. Dit houdt in dat ze de voortgang van het leerproces monitoren en waar nodig de so­ciaal-emotionele begeleiding van leerlingen verzorgen. Elke leerling op Metis krijgt deze basiszorg van de coaches.

In samenwerking met de vakdo­centen vormen de coaches ook de spil van de leer- en loopbaanbegeleiding. Deze krijgt vorm tijdens de coachuren waarin extra aandacht is voor het zelfstandig leren en voor oriëntatie op studie en beroep. Het kan ook zijn dat docenten en coaches problemen signaleren die buiten hun expertise vallen. In dat geval schakelen ze de hulp van mensen in die hierin zijn gespecialiseerd (maar altijd in overleg met de leerling).

Onderwijs/ondersteuningsbehoefte en special classes

Sommige leer­lingen hebben behoefte aan extra ondersteuning op school of thuis. De coach meldt hen dan aan bij de zorgcoördinator en in overleg met de ouders wordt er gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWA) hanteert een formulier waarop scholen hun ondersteuningsaanbod samenvatten: ‘20200203_Metis_Montessori_Lyceum_verkort_schoolondersteuningsplan‘.

Special Class

Het MML heeft special classes voor leerlingen met een autismestoornis. In de onderbouw zitten deze leerlingen in aparte kleine groepen. De begeleiding van deze leerlingen is erop gericht om ze die competenties aan te leren zodat ze in de bovenbouw kunnen instromen in reguliere klassen.

Contactgegevens van de zorg- en adviesteamleden zijn te vinden op de contactpagina.

Deel dit artikel