Montessori

Metis ontwikkelt haar eigen montessoriwerkwijze van de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs, net als binnen- en buitenschools leren (denk aan gastlessen en excursies, of het volgen van workshops op de Vrije Universiteit of Universiteit van Amsterdam). De montessorigedachte ‘horen en gehoord worden, zien en gezien worden, kennen en gekend worden’ bepaalt nog steeds de sfeer op school. Kijk alleen al naar de indeling van het gebouw, met de leslokalen rondom een leerplein en een open docentenruimte. Hoe gaat het met jou?

Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking ‘help mij het zelf te doen’ (een uitspraak van Maria Montessori). Dat motto kom je op het MML ook heel vaak tegen.