Innovatief leren

Het Metis is ook een digitale school. Naast boeken hebben alle leerlingen  hun eigen laptop. Alle reguliere vakken (zoals Engels, wiskunde of aardrijkskunde) werken hiermee, maar ook de schooleigen vakken zoals Informatie & Communicatie (I&C) of Onderzoek & Ontwerp zijn op digitale leest geschoeid. 

Wij denken dat je in de toekomst over meer dan goede digitale vaardigheden moet beschikken om verder te komen in de maatschappij, dus vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend dat je hier op school ruime ervaring mee opdoet. Voor de echte informaticafanaten is er de speciale Coderclass. Hierin ligt de lat nog een stukje hoger en krijgen leerlingen alle vrijheid om met programmeren (en meer!) aan de slag te gaan.

Innovatief leren heeft vaak een digitaal karakter, maar het is nog veel meer dan dat. Denk aan het werken met de PL&NR, verschillende werkvormen, differentiatie. Het onderwijs dat Maria Montessori voor ogen had is per definitie innovatief en wij geven onze eigentijdse invulling eraan. De wijze van toetsen en beoordelen ontwikkelt zich ook steeds verder. De toets is allang geen afrekening meer, maar een reflectiemoment om te kijken waar een leerling staat. Is het in orde? Bijna? Of moet je nog echt wat doen om de stof te beheersen?