PTA

In de bovenbouw wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor de (voor-) examenjaren is vastgelegd hoeveel toetsen je krijgt, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen. Per vak en niveau staat dit voor je schoolexamens uitgewerkt.

 

Het gemiddelde van alle behaalde cijfers is je schoolexamencijfer. Voor de meeste vakken vormt dit 50% van je eindcijfer; de andere 50% wordt gevormd door het Centraal (Schriftelijk) Examen (CSE). Voor vakken waar geen CSE voor is (bijvoorbeeld het vak CKV of het vak NLT), is dat zelfs 100%.

 

Het is dus van belang dat je goed weet wat je moet doen en leren. Zo kun je zo hoog mogelijke cijfers halen en je zo goed mogelijk voorbereiden op je vervolgstudie. Vandaar dat je alles overzichtelijk bij elkaar hebt in je PTA.

 

Downloads

Kader voor programma van toetsing en afsluiting 2016-2017

 

Vak PTA's vwo cohort 2016

 

Vak PTA's havo cohort 2016

 

Vak PTA's mavo cohort 2016

 

 

De PTA's van eerdere cohorten staan hieronder:

 

Verzameldocument PTA's vwo cohort 2015

 

Verzameldocument PTA's havo cohort 2015

 

Verzameldocument PTA's mavo cohort 2015

 

Vak PTA's vwo cohort 2014

 

Vak PTA's havo cohort 2014

 

Vak PTA's avo mavo cohort 2014

 

Vak PTA's vwo cohort 2013