Aardbeving Turkije en Syrië

7 februari 2023

Vanwege de aardbeving op de Turks-Syrische grens zijn we op het Metis een nieuwe hulpactie gestart om geld in te zamelen.

Als school vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan hulp op moment van een ramp. We spannen ons in voor donaties, waarmee we een financiële bijdrage kunnen leveren aan hulpacties in het rampgebied.

Wil je meedoen, dan kun je doneren via NL73ABNA0513410643 ten name van St. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, o.v.v. “hulpactie Metis aardbeving”. We zoeken nog een onafhankelijke partij en informeren jullie op de website over de besteding van het ingezamelde geld.

Alvast dank voor je hulp!

 

Deel dit artikel