Schoolregels

Metis is een kleine, veilige school waar leerlingen zich prettig voelen en respect hebben voor elkaar. De schoolregels van Metis zijn gericht op het verschaffen van duidelijkheid en het creëren van een respectvolle houding van leerlingen ten opzichte van elkaar, van docenten en van anderen. Op het MML zijn rechten, regels en plichten met elkaar in evenwicht. Ze stellen leerlingen in staat om rekening te leren houden met anderen en zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. De schoolregels gelden in en om de schoolomgeving.

 

De schoolregels zijn uitgewerkt voor verschillende gebieden: zo is er een ICT-protocol, een leerlingenstatuut, een klachtenregeling en nog veel meer vastgelegd. Feitelijk zijn echter alle regels samen te vatten in de onderstaande vijf gouden regels:

 

Wij hebben respect voor ieders geloof, ras of geaardheid.

Wij vinden dat geen enkele vorm van agressie, geweld of intimidatie een plaats heeft op onze school. 

Wij behandelen elkaar met respect en bespreken pestgedrag.

Wij respecteren de eigendommen van anderen.

Wij stimuleren een gezonde levensstijl.

 

Een uitwerking van deze regels voor de gehele schoolorganisatie staat beschreven in het document "Schoolregels MML" .

 

Verder kunt u hier vinden: 

  1. Het Pestprotocol
  2. Het Leerlingenstatuut
  3. De regels aangaande aansprakelijkheid
  4. De Klachtenregeling
  5. Het Overgangsreglement in de schoolgids