Actuele afspraken Coronavirus

Afspraken in verband met het Coronavirus 

We zijn blij dat de scholen vanaf 1 juli weer helemaal open mogen, maar er blijven maatregelen waar leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers zich aan moeten houden. Wij faciliteren de nieuwe afspraken. Tijdig voor de eerste schooldag op woensdag 19 augustus, ontvangt iedereen het nieuwe coronaprotocol.

Hieronder de eerdere afspraken:

Het kabinet heeft in maart jl. besloten dat alle scholen in Nederland gesloten werden. Op donderdag 19 maart is het onderwijs op afstand begonnen en vanaf dinsdag 2 juni is er weer beperkt les op school. Leerlingen en ouders/verzorgers hebben op 15, 16 en 18 maart, op 1 en 22 april en op 26 mei brieven van de schoolleiding ontvangen met uitleg over de wijze van handelen. Examenleerlingen hebben daarnaast nog extra e-mail ontvangen.

Hieronder vind je alle informatie, opdat iedereen een goed overzicht heeft van de actuele afspraken en gang van zaken. Als eerste is dat het Coronaprotocol voor het onderwijs op school en daaronder treft je de informatie over het onderwijs op afstand. Deze twee vormen van onderwijs, fysiek op school en online op afstand worden de komende weken gecombineerd. Iedere deelschool heeft zijn eigen accenten en aparte brieven waarnaar we verwijzen.

 

Coronaprotocol 

Het actuele Coronaprotocol vind je hier. Het betreft de versie van 25 mei 2020. 

 

Brieven onderbouw HV

Brief fysieke herstart 2 juni 2020 OB

Overzicht welke groep wordt wanneer verwacht

Voor de groepsindeling verwijzen wij je naar de mail van 26 mei jl. In verband met de AVG kunnen we deze hier niet publiceren. 

Lokaalindeling

 

Brief bovenbouw HV

Brief fysieke herstart 2 juni 2020 BB

 

Brief MML mavo

Brief fysieke herstart 2 juni 2020 mavo

 

Lessen op afstand 

Leerlingen die niet fysiek op school ingeroosterd zijn volgen de lessen via het 40-minutenrooster vanuit huis. Dat betekent dat we van elke leerling verwachten dat hij of zij aan de slag gaat met het vak dat hij of zij anders op school gevolgd zou hebben. De leerlingen hebben een PL&NR of studiewijzer voor ieder vak en zij weten dus wat hen te doen staat om het schooljaar goed af te kunnen ronden.  

 

Eigen device

Op het MML heeft iedere leerling een eigen laptop, wat het onderwijs op afstand goed mogelijk maakt. Er is een oproep gedaan aan leerlingen die geen beschikking over een computer hebben. Zij hebben de gelegenheid gehad dit bij hun deelschoolleider te melden. 

 

E-mail 

Voor zowel leerlingen als ouders is het belangrijk hun e-mail in de gaten te houden, in ieder geval ’s morgens en aan het einde van de middag (ook op zondagmiddag). Tussendoor is er gelegenheid om direct met docenten te mailen, op uitnodiging of met vragen.  

 

MS Teams 

Bij het onderwijs op afstand maken we gebruik van Microsoft Teams, een veelzijdig programma waarin de docenten interactief les kunnen geven.  

Docenten kunnen leerlingen vragen opdrachten digitaal in te leveren, een webinar te volgen tijdens het lesuur, een instructiefilmpje te bekijken en vragen te beantwoorden, etc. Het programma heeft een video- en chatfunctie en er kunnen gemakkelijk documenten in gedeeld worden.  

 

De link naar de beloofde Handleiding voor het werken met MSTeamsstaat op de website.  

Installeer MS Teams volgens de handleiding op je laptop en zorg dat je op tijd ingelogd bent voor deelname aan je les 

 

Verkort lesrooster 

Er is op voor de leerlingen havo en vwo een verkort lesrooster van 40-minutenlessen. De tijden staan op de website. Er is een pauze van 10.30 -11.00 uur. Na 13.00 uur kun je zelf je tijd indelen.  

 

Aanwezigheid 

Tijdens het onderwijs op afstand geldt nog steeds de leerplicht. Iedere docent zoekt aan het begin van een les contact met zijn klas. Leerlingen die niet aanwezig zijn op MS Teams worden in Magister absent gemeld. Lukt het inloggen niet, zoek dan direct e-mailcontact met je docent.   

Is een leerling ziek, dan gelden (op een na) de normale regels voor ziekmelden. De school is telefonisch niet goed bereikbaar. Spreek liever geen voicemail in, maar stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het is belangrijk dat docenten weten of ze de hele klas kunnen verwachten. Als een leerling gemist wordt, gaan we er in eerste instantie vanuit het online werken nog niet lukt. Benader de mentor of coach graag voor hulp.  

 

Zieke docenten 

Het kan ook gebeuren dat een van de collega’s ziek is. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de les in Magister uit het lesrooster gehaald. Op deze manier weet de leerling dat hij niet direct vragen kan stellen aan de docent. 

 

Examenleerlingen 

Doe je eindexamen dit jaar dan is de huidige situatie extra spannend voor je. Op 24 maart is bekend gemaakt dat de Centraal schriftelijke examens die op 7 mei zouden beginnen zijn afgelast. De resultaten van de schoolexamens zijn dus leidend. Gelukkig hebben we de meeste schoolexamens al afgerond. Met inachtneming van alle hygiënemaatregelen vinden er herkansingen plaats, fysiek op school.

Examenleerlingen en hun ouders krijgen direct via de deelschoolleider bericht over examenzaken. Op 8 april was dit de belangrijke brief over de aangepaste slaag/zaak-regeling. Leerlingen die vervroegd examen doen hebben op 17 april een aanvullende brief ontvangen.

 

Opvang op school 

Voor kinderen van ouders die werken in vitale sectoren verzorgt de school opvang. Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om per e-mail aan de deelschoolleider door te geven op welke dagen opvang om deze reden noodzakelijk is. De afspraken bij opvang op school zijn als volgt:  

 

Alleen na aanmelding is er opvang op school;  

School is open van 8.00 tot 14.00 uur;  

Neem je laptop mee;   

Neem je eigen eten en drinken mee;   

Bij aankomst meld je je bij de receptie en bij weggaan meld je je af;  

Houd er rekening mee dat je zelfstandig moet werken;  

Je houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen en neemt de gestelde hygiënemaatregelen in acht;   

Bij verkoudheid of ander ziekteverschijnselen blijf je vanzelfsprekend thuis en meld je je telefonisch af of per e-mail bij de deelschoolleider.   

 

Activiteiten afgelast 

Alle geplande excursies, studiereizen, bijeenkomsten en evenementen, zoals de reis naar Griekenland en de werkweek naar Zuid-Limburg en Aken, gaan niet door of worden uitgesteld. In ieder geval tot de zomervakantie zijn alle bijeenkomsten en evenementen afgelast. 

 

Ouderavonden  

De ouderavonden kunnen vanzelfsprekend niet in de normale vorm doorgaan, maar zo nodig per e-mail of telefonisch.  

 

Goede moed 

We houden goede moed en zijn trots op hoe het gaat. Problemen zullen we zoveel mogelijk samen oplossen. Wij wensen iedereen veel succes en we helpen elkaar. Op internet zijn voor gezinnen her en der goede tips te vinden voor het omgaan met de thuissituatie.   

 

Meer vragen 

Mocht je nog een vraag hebben over het onderwijs de komende weken, dan kun je deze vragen aan ons mailen via info.mml@msa.nl. 

Voor vragen aan de MSA over het coronavirus, kun je contact opnemen met Karin van de Lagemaat (06-53106438). 

Voor dringende vragen van welke aard dan ook is de schoolleiding bereikbaar via e-mail.   

Voor algemene informatie over maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus verwijzen wij graag naar een aantal externe websites. 

Ook kun je informatie inwinnen via het landelijke informatienummer 0800-1351. 

nieuw coronavirus in china